1.  TELETRABAJO | Retina, El País
2.  UPSIDE DOWN | Stripburger cover
3.  MAKISHI DANCE | Vanvare Festival
4.  CHARACTERS


LAS EDADES DE LA RATA | Salamandra Graphics, 2019ENSAYOS PARA EL FIN DEL MUNDO | Work in progress, personal project 
1. About        2. Illustrations        3. Design        4. Prints / Stuff        5. Shop